Blog

Veze za drvene konstrukcije

27. 02. 2017.

Prilikom dizajniranja drvene konstrukcije,  važno je uzeti u obzir zglobove/veze i pojačanja koje će obezbijediti konstrukciji potrebnu stabilnost.  Metalne veze omogućavaju ne samo konekciju izmedju drvenih elemenata , ali i  drvenih elemenata za zidani zid  i betonsku konstrukciju.

Prilikom dizajniranja drvene konstrukcije,  važno je uzeti u obzir zglobove/veze i pojačanja koje će obezbijediti konstrukciji potrebnu stabilnost.  Metalne veze omogućavaju ne samo konekciju izmedju drvenih elemenata , ali i  drvenih elemenata za zidani zid  i betonsku konstrukciju.