Blog

Toplotne Pumpe: Energija za 21 Vijek

15. 05. 2017.

 

Toplotna pumpa je izuzetno efikasan uređaj koji služi za grijanje i hlađenje objekata. Tokom toplih dana, pumpa funkcioniše kao klima uređaj, prenosi toplotu iz kuće i stvara efekat hlađenja, što znatno štedi energiju u odnosu na druge sisteme. Ovaj sistem je mnogo jeftiniji od grijanja na prirodni gas i ne stvaraju suh vazduh tokom grijanja. Pumpa također pruža jednako raspoređeno grijanje u prostorijama- nećete iskusiti česte fluktacije temperature, kao što je slučaj sa drugim sistemima. Visoka efikasnost toplotne pumpe na svim spoljašnjim temperaturama i temperaturama vode obezbjeđuje niske operativne troškove i nisku emisiju CO2 .Velika snaga grijanja  pruža optimalnu efikasnost na niskim spoljašnjim temperaturama. Priprema sanitarne vode je nekoliko puta je povoljnija od standardnog načina zagrijavanja vode preko električnih ili plinskih bojlera.

U poređenju sa kotlom na lož-ulje, ostvaruje se:
do 36% niži operativni trošak
do 71% manja emisija CO2
do 35% potrošnja primarne energije

 

  Toplotna pumpa je izuzetno efikasan uređaj koji služi za grijanje i hlađenje objekata. Tokom toplih dana, pumpa funkcioniše kao klima uređaj, prenosi toplotu iz kuće i stvara efekat hlađenja, što znatno štedi energiju u odnosu na druge sisteme. Ovaj sistem je mnogo jeftiniji od grijanja na prirodni gas i ne stvaraju suh vazduh tokom grijanja. […]