Blog

Sto koji Sjaji u Mraku

29. 03. 2017.

Potreban materijal:

- Daske (čempresovog drveta)
- Plavi prah koji sija u mraku
- Providna smola
- Katalizator
- Šarafciger
- Brusni papir
- Brusilica
Tokom korištenja brusilice obavezno nositi zaštitnu opremu (rukavice, masku i naočare)

Potreban materijal: - Daske (čempresovog drveta) - Plavi prah koji sija u mraku - Providna smola - Katalizator - Šarafciger - Brusni papir - Brusilica Tokom korištenja brusilice obavezno nositi zaštitnu opremu (rukavice, masku i naočare)