Blog

Sistem Betonskih Blokova koji Skraćuju Vrijeme Izgradnje za 50%

10. 05. 2017.

Kao dio novog industrijskog  proboja , Juan Manuel Reyes Armados Omega i arhitekt Jorge Capistrán  razvili  novi, jeftini sistem gradnje koji također smanjuje vrijeme izgradnje za 50%. Koristi se jedan modul blokova i ne zahtijeva previše veziva, ili kvalifikovane radnike. Prema Jorge Capistran, koji je patentirao sistem,  izgradio je više od 300 domova u Sijera Negri, Puebla, Meksiko. Sistem se sastoji od šest različitih samonosećih komada/blokova. Armaturne šipke se postavlja u razmaku od 80 centimetara, na koju se provlače blokovi i malteriše šupljina.

Kao dio novog industrijskog  proboja , Juan Manuel Reyes Armados Omega i arhitekt Jorge Capistrán  razvili  novi, jeftini sistem gradnje koji također smanjuje vrijeme izgradnje za 50%. Koristi se jedan modul blokova i ne zahtijeva previše veziva, ili kvalifikovane radnike. Prema Jorge Capistran, koji je patentirao sistem,  izgradio je više od 300 domova u Sijera Negri, Puebla, […]