Blog

Seizmička izolacija: U-amortizer

09. 03. 2017.

U vječitoj borbi sa opterećenjima (gravitacija, vibracije,…), inžinjeri  pokušavaju pronaći najbolja rješenja. U-amortizer  je jedno od idealnih rješenja za stabilnost i sigurnost zgrade od seizmičkih sila.

U vječitoj borbi sa opterećenjima (gravitacija, vibracije,…), inžinjeri  pokušavaju pronaći najbolja rješenja. U-amortizer  je jedno od idealnih rješenja za stabilnost i sigurnost zgrade od seizmičkih sila.