Blog

Roler sistem ograda na cesti

22. 02. 2017.

Roler sistem ograda – Povećanje vidljivosti i sigurnosti  na cestama se postiže sa  reflektirajuće žutom folijom prilijepljenom na rotirajuće valjke ograde. Na taj način se energija šoka/udara konvertuje u rotacijsku energiju i sprječava ozbiljnije štete ili nesreće.

Roler sistem ograda – Povećanje vidljivosti i sigurnosti  na cestama se postiže sa  reflektirajuće žutom folijom prilijepljenom na rotirajuće valjke ograde. Na taj način se energija šoka/udara konvertuje u rotacijsku energiju i sprječava ozbiljnije štete ili nesreće.