Projekat

Stambeno-poslovni objekat “Nike”

17. 12. 2015.

Stambeno-poslovni objekat “Nike”

Investitor: “City Invest Group” d.o.o. Sarajevo

Projektant: Kvadrat d.o.o. Sarajevo

Nadzor: Domoinvest d.o.o.

Realizacija: 2015. godina

Ovaj objekat se sastoji od tri lamele te se kontinuirano prilagođavao konfiguraciji terena. Parcela koja ima površinu od 1172 m2 ima visinsku razliku od 11,20 m. Takva konfiguracija terena je iskorištena na način  da su projektovane dvije podzemne etaže predviđene kao parking prostori te je svaka lamela dobila uobičajenu spratnost S(n)+P+1+Po. Parking garaža ima ukupno 40 parking mjesta. Lamela 1 ima ukupno 8 stanova u nivoima suteren, prizemlje, 1 sprat i potkrovlje.

Lamela 2 ima ukupno 8 stanova u nivoima suteren, prizemlje, 1 sprat i potkrovlje.

Lamela 3 ima ukupno 20 stanova u nivoima suteren, prizemlje, 1 sprat i potkrovlje.

Kolski pristup garažama je iz ulice Dola, pješački pristup je za sve lamele poseban, svaki ulaz ima zaseban lift, a stepenište je prirodno osvjetljeno i ventilirano.

U objektu je ukupno 36 stanova , 3 poslovna prostora i 40 parking mjesta u garaži.

Stambeno - poslovni objekat "Nike" se nalazi u samom centru grada, na atraktivnoj lokaciji te posjeduje sve potrebne insfrastrukturne elemente za funkcionalan život i rad.