Projekat

Poslovni objekat “Orman”

12. 07. 2016.

Investitor: Orman

Projektant: Domoinvest

Godina realizacije: 2016

Planirani objekat je po namjeni poslovnog karaktera, spratnosti P + 1 + Pot. Objekat je energetski efikasan, moderan, sa dovoljno planiranog prostora za sve potrebe ove kompanije koja posluje već preko 25 godina.

Objekat je smješten u okvirima građevinske linije, nepravilnog geometrijskog oblika.

U prizemnoj etaži nalazi se ulazni hol sa recepcijom, računovodstvo, kancelarija direktora, kancelarija za finasije, sala za sastanak, priručna kuhinja, muške i ženske sanitarije, arhiva, te kotlovnica u koju se može pristuptit posebnim ulazom sa vanjske strane. Na prvoj etaži smještene su: kancelarije 1,2 i 3, prostor za osoblje građevinskog sektora, muške i ženske sanitarije, te terasa na koju se može pristupiti iz prostora predviđenog za građevinski sektor. Kompletno potkrovlje se predviđa kao prostor za arhivu.

Pristup planiranom objektu omogućen je preko dva ulaza – glavni ulaz, kojim se pristupa u ulazni hol sa recepcijom i drugi ulaz kojim se pristupa direktno direktorskoj kancelariji.

Sve tri etaže su povezane vertikalnom komunikacijom, tj. zajedničkim stepenišnim prostorom koje se nalazi na sredini objekta.

Objekat je sveukupne bruto površine od 625.51 m2.

Dimnjak u kotlovnici je marke Schiedel Uni Plus f30 prilagođen za grijanje na pelet. Vanjski izgled objekta upotpunjuje termo fasada koja ujedno i štiti objekat od vanjskih uticaja, u dvije debljine u kombinaciji sa trespom.

Pojedini dijelovi fasade su 5cm istaknutiji, tj. obrađeni debljim termičkim slojem, te su obojeni tamnijom nijansom u odnosu na ostale dijelove fasade. Unutrašnji zidovi će biti obojeni poludisperzivnom bojom.

Podovi će biti prekriveni keramičkim pločicama, a u holu, hodnicima, stepeništu i na terasi koristit će se protuklizne pločice.  

Predmetna lokacija nalazi se u općini Busovača.
Na parceli se nalazi postojeći stambeno-poslovni objekat.
U neposrednoj blizini ove parcele sa istočne strane nalazi se servisna radionica za vozila frime „Orman“, te u sklopu ove radionice nalazi se i stanica za tehničke preglede.
Parcela je smještena u ruralnoj sredini, te je okružena obradivim površinama na kojima se nalaze stambeni objekti ne veći od tri sprata.