Projekat

Dola 7, Sarajevo

04. 09. 2014.

Projekat: Dola 7
Namjena: Stambeni objekat
Veličina: S+P+3
Opis usluge: Nadzor građevinsko-zanatskih radova

Godina: 2014.

Zgrada se nalazi u najužem centru grada u ulici Dola br. 7, Mejtaš, Sarajevo.

Objekat je savremeno tretiran, s materijalizacijom površina odgovarajućoj vremenu u kome je nastao. Objekat se estetski i oblikovno uklapa u postojeće okruženje i obogaćuje ga kao savremeni objekat. Planirani materijali za igradnju stambenog objekta zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i osiguravaju trajnost, kvalitet i ispunjavaju najzahtjevnije uslove u eksploataciji objekta, a istovremeno osiguravaju efikasnu toplinsku izolaciju, odličnu hidroizolacijima, te zaštitu od požara.

Fasadni sistem je EPS F termoizolacija debljine 10 cm sa završnom silikatnom žbukom, dok su garaža (suteren) i zidovi ulaznog platoa obloženi sa Xps30 termoizolacijom debljine 5 cm i završno obloženi slaganim kamenom. Svi dimnjaci, ventilacije i fekalne vertikale u objektu su ozidane porobetonskim pločama debljine 5 i 10 cm .

Krov objekta je ravni krov sa završnom obradom od kamenih ploča na distancerima, dok je krov iznad kućice sa završnom obradom od sarnafila 15G – sintetička membrana.

Podovi u objektu su projektovani kao plivajući podovi ukupne debljine 10 cm sa završnom obradom u skladu sa namjenom prostorije.

Hidroizolacija dijelova objekta izloženih vanjskim uticajima vlage se izvodi sa aditivima za volumensku hidroizolaciju koji se dodaju u beton i sa sistemom injekcionih cjevčica i bubrećih membrana.

Ograda na stepeništu, francuskim prozorima i lođama je od čeličnih kutijastih profila 6×6 cm kao vertikalnih nosača, ankerisana papučicama za ab podnu konstrukciju.

Objekat se, po projektu, priključuje na postojeću vodovodnu i postojeću kanalizacionu mrežu. Očitanje potrošnje vode mjeri se pojedinačnim vodomjerima za svaki stan.

Gruba instalacija jake i slabe struje razvodi se do svih potrošača unutar objekta, sa svim potrebnim prekidačima, utičnicama i sijaličnim mjestima.

Za svaki stan je predviđeno grijanje kombinovanim plinskim bojlerom. Kao grijna tijela predviđeni se pločasti radijatori. Klimatizacija prostora se predviđa za prostore dnevnih boravaka i to split sistemom.
Ventiliranje vanjskih ostava na visokom prizemlju se vrši preko čelične rešetke na sjevernoj fasadi. Sva kupatila i ostave ventilišu se preko ventilatora i ventilacionih kanala.

U 2014. godini Domoinvest je radio na nadzoru građevinsko-zanatskih radova na projektu Dola 7, Sarajevo.