Blog

Prikazivanje drveća u arhitekturi

20. 02. 2017.

Za izradu projekata u arhitekturi i izradu skice potrebno određeno umijeće crtanja. Tako npr. postoje određeni načini da se prikaže drveće u skicama i tehničkim crtežima.

Za izradu projekata u arhitekturi i izradu skice potrebno određeno umijeće crtanja. Tako npr. postoje određeni načini da se prikaže drveće u skicama i tehničkim crtežima.