Blog

Poznati Mostovi Svijeta

01. 05. 2017.

Mostovi povezuju ljude, nije bitno da li su od drveta, čelika ili kamenih blokova. Prvi mostovi bili su drveni i kameni, a sada se grade od različitih materijala kao što su čelik, željezo, beton, armirani beton, prenapregnuti beton. Osim toga mostovi se grade i dalje od tradicionalnih materijala kao što su drvo i kamen.  Projektovanje mostova je složen građevinsko-tehnički zadatak, koji treba zadovoljiti mnoge zahtjeve, a ne samo tehničko rješenje njegove nosive konstrukcije.

Mostovi povezuju ljude, nije bitno da li su od drveta, čelika ili kamenih blokova. Prvi mostovi bili su drveni i kameni, a sada se grade od različitih materijala kao što su čelik, željezo, beton, armirani beton, prenapregnuti beton. Osim toga mostovi se grade i dalje od tradicionalnih materijala kao što su drvo i kamen.  Projektovanje mostova je […]