Blog

Perspektiva sa jednom tačkom nedogleda

28. 12. 2016.

Termin perspektiva se najviše koristi u umjetnosti, i  dolazi od latinske riječi prospicere što znači vidjeti ili razabrati. Perspektiva je stajalište s kojeg se promatra, gledište, način gledanja, način razmatranja, poimanje.

 

1.Odredite horizont na vašem crtežu. Povucite horizontalnu liniju koja će označavati horizont. Horizont linije određuje koliko gledalac vidi na osnovu terena.

OZNAČAVANJE NEDOGLEDA

2. Odaberite pozicju tačke nedogleda. To je ono što će odrediti efekat perspektive. Kao referenca, nedogled uglavnom treba biti u središtu papira. Nedogled za neke objekte mogu biti iznad ili ispod horizonta u zavisnosti od nagiba ravni u odnosu na tlo.

3.Skicirati glavne objekte.

Vodite računa da nacrtate sve horizontalne i vertikalne linije savršeno horizontalne i vertikalne.

Linije koje počinju u blizini tačke gledišta i odmiču se, trebale bi se sužavati ka nedogledu, što će dati efekat perspektive

FINALNA OBRADA

4. Dodajte nekoliko detalja, ali sa obzirom na proprcije objekata

Termin perspektiva se najviše koristi u umjetnosti, i  dolazi od latinske riječi prospicere što znači vidjeti ili razabrati. Perspektiva je stajalište s kojeg se promatra, gledište, način gledanja, način razmatranja, poimanje.   1.Odredite horizont na vašem crtežu. Povucite horizontalnu liniju koja će označavati horizont. Horizont linije određuje koliko gledalac vidi na osnovu terena. 2. Odaberite pozicju tačke nedogleda. To je […]