Blog

Osnove Studio Apartmana

19. 04. 2017.

Studio apartman u domaćinstvu je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja, opremljen tako da gost u jednoj prostoriji može boraviti, spavati te sam pripremati i konzumirati hranu. U studio apartmanu se mogu pružati usluge doručka, polupansiona i pansiona. Osnove studio apartmana su najčešće otvorene, sa različitim pregradama bez zidova, ili ipak sa zidovima, sve ovisiti o ukusu vlasnika kao i prostora na raspolaganju.

Studio apartman u domaćinstvu je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja, opremljen tako da gost u jednoj prostoriji može boraviti, spavati te sam pripremati i konzumirati hranu. U studio apartmanu se mogu pružati usluge doručka, polupansiona i pansiona. Osnove studio apartmana su najčešće otvorene, sa različitim pregradama bez zidova, ili ipak sa zidovima, sve […]