Historijat

Domoinvest je bosanskohercegovačka kompanija koja već duže od 40 godina djeluje na području tri kontinenta. Od samog osnivanja Domoinvest je nastojao da u žestokoj tržišnoj utakmici naklonost korisnika svojih usluga pridobije visokoprofesionalnim i predanim radom pri realizaciji svakog projekta. Poštovanje zadanih rokova, kvalitet izvođenja radova, kompaktnost u radu svih segmenata preduzeća, praćenje svjetskih tokova u građevinarstvu i primjena u praksi, glavne su osobine kompanije Domoinvest.

Historija kompanija počinje 1966. godine, kada je i osnovana u Sarajevu. Njene poslovne aktivnosti obuhvataju poslove u oblasti građevinskog inženjeringa, poslovnog savjetovanja, projektiranja, adaptacije i izgradnje, do završnih i instalaterskih radova. U sklopu navedenih djelatnosti Domoinvest se bavi izradom idejnih i izvedbenih projekata za sve vrste objekata visokogradnje. Kompanija se bavi izradom projekata za enterijerska uređenja objekata različitih namjena, kao i kompletnim opremanjem istih, u skladu s namjenom objekta i željama klijenta. Arhitekti i uposlenici spremni su pažljivo saslušati potrebe klijenata te iste pretvoriti u rješenje koje će zadovoljiti, kako lične, tako i profesionalne standarde izgradnje.

Godine 2007. Domoinvest je privatiziran čime je otvoreno novo poglavlje u historiji kompanije. Domoinvest se nakon privatizacije okreće real estate developmentu u Bosni i Hercegovini, u prvom redu projektiranju, dizajnu, građevinsko-zanatskim radovima i nadzoru radova na poslovnim i stambenim objektima kroz saradnju sa domaćim i stranim investitorima, što je dokaz kvalitete kompanije.

 • Brana Hadita, 1966, Iraq

  Brana Hadita, 1966, Iraq

 • Distributivni centar Vogosca, 2008 BiH

  Distributivni centar Vogosca, 2008 BiH

 • Komplex Babin Kuk, 1975 Hrvatska

  Komplex Babin Kuk, 1975 Hrvatska

 • Olimpijska dvorana Zetra, 1983, BiH

  Olimpijska dvorana Zetra, 1983, BiH

 • Poslovni objekat Beograd, 2008 Srbija

  Poslovni objekat Beograd, 2008 Srbija

 • Predsjednistvo Bosne i Hercegovine_1998 Sarajevo, BiH

  Predsjednistvo Bosne i Hercegovine_1998 Sarajevo, BiH

 • Silos El Khroub, 1978 Alzir

  Silos El Khroub, 1978 Alzir

 • Stadion Dinamo, 1973 Hrvatska

  Stadion Dinamo, 1973 Hrvatska

 • Stambeni objekat u Sarajevu, 2010, BiH

  Stambeni objekat u Sarajevu, 2010, BiH

Nazad
Naprijed