Blog

Minijaturna arhitektura u kamenu

13. 02. 2017.

Skulptura je svaka trodimenzionalna forma kreirana u cilju umjetničkog izraza. U ovom slučaju, umjetnik/klesar pronalazi inspiraciju u arhitekturi, i stvara zadivljujuća djela.

Skulptura je svaka trodimenzionalna forma kreirana u cilju umjetničkog izraza. U ovom slučaju, umjetnik/klesar pronalazi inspiraciju u arhitekturi, i stvara zadivljujuća djela.