Blog

Malterisanje Zidova

16. 05. 2017.

Ako je zid je ranije malterisan, početi sa skidanjem maltera koristeći dlijeto i čekić, a ako je potrebno možete da koristite i drugi alat (gletericu za skidanje maltera). Neki djelovi maltera se lako skidaju, drugi teže. Kada je stari malter uklonjen, dobro navlažiti zid.

Mješanje maltera. Malter čine tri sastojka: cement, pijesak i voda. Umjesto cementa može se koristiti i kreč, ili u kombinaciji sa cementom (produžni malter). Malterisanje zidova od opeke obavlja se u dva sloja. Prvi sloj treba da bude od produžnog maltera omjera C:K:P – 1:3:9 ili od krečnog maltera omjera 1:3. Za drugi sloj koristi se krečni malter u omjeru od 1:3. Kod malterisanja betonskih zidova njihova površina se mora prvo poprskati rijetkim cementnim mlijekom, potom se zidovi malterišu cementnim malterom u omjeru 1:3 ili produžnim malterom omjera 1:1:5.

Nakon nabacivanja prvog sloja ravnanje se vrši letvom ravnjačom, a potom se cjela površina po visini ravna velikom gladilicom.  Nakon sušenja /ravnanja  prvog sloja, površinu ponovo navlažiti, i nanositi drugi sloj maltera.

Ako je zid je ranije malterisan, početi sa skidanjem maltera koristeći dlijeto i čekić, a ako je potrebno možete da koristite i drugi alat (gletericu za skidanje maltera). Neki djelovi maltera se lako skidaju, drugi teže. Kada je stari malter uklonjen, dobro navlažiti zid. Mješanje maltera. Malter čine tri sastojka: cement, pijesak i voda. Umjesto cementa može se […]