Blog

Koristi sviranja muzičkog instrumenta

19. 12. 2016.

Sviranje muzičkog instrumenta aktivira gotovo svako područje mozga odjednom – naročito vizualni, auditivni, i motorni korteks. I, kao i u svakom treningu, disciplinovana, strukturirana praksa sviranja muzičkog instrumenta jača te funkcije mozga, što nam omogućava da primjenjujemo tu snagu na druge aktivnosti. Utvrđeno je da sviranje nekog instumenta poveća volumen i aktivnost guste niti u mozgu – corpus callosum –most između desne i lijeve hemisfere. To može omogućiti muzičarima da efikasnije i kreativnije riješavaju probleme, kako u akademskom, tako i u društvenom smislu.

Muzičari imaju veći nivo izvršne funkcije – planiranje, izrada strategije, taktiziranje, a i obraćanje pažnje na detalje.

Ova sposobnost također ima utjecaja na memoriju. I, zaista je dokazano da  muzičari imaju  poboljšane funkcije memorije – stvaranje, čuvanje i  brže i efikasnije prisjećanje.

Sviranje muzičkog instrumenta aktivira gotovo svako područje mozga odjednom – naročito vizualni, auditivni, i motorni korteks. I, kao i u svakom treningu, disciplinovana, strukturirana praksa sviranja muzičkog instrumenta jača te funkcije mozga, što nam omogućava da primjenjujemo tu snagu na druge aktivnosti. Utvrđeno je da sviranje nekog instumenta poveća volumen i aktivnost guste niti u […]