Blog

Kompozitna Armatura: Jača od Čelične

24. 08. 2017.

Novi materijal od staklenih vlakana i epoksi smole kao matrice, deset je puta lakši od čelika što može donijeti  uštedu u građevinarstvu i do 30%.
Osnovne prednosti kompozitne armature su velika ušteda materijala, zatezna čvrstoća je duplo veća od čelične, a zbog male specifične težine ova armatatura je 10 puta lakša od čelične. Takođe, zbog svojih nehrđajućih svojstava kompozitna armatura nije agresivna za beton. Kompozitna armatura zbog svoje zatezne čvrstoće (1100 Mpa) zamjenjuje znatno veći prečnik čelične armature pa tako, na primjer, prečniku čelične armature od 8 mm odgovara kompozitna armatura 6 mm. Inače, izrađuju se svi prečnici od 4 do 32 mm. Ovaj materijal ne provodi toplotu niti radio i magnetne valove, a zbog svoje male težine i izražene elastičnosti, kompozitnu armaturu moguće je čuvati i prevoziti u kalemovima što smanjuje troškove transporta. Kompozitna armatura ima širok spektar primjene. Može se upotrebiti za temelje, košuljice, industrijske podove i dr. Može se koristiti u obliku mreže i šipki u betonskim konstrukcijama objekata različitih namjena. Kompozitna armatura ima široku primjenu i u izgradnji mostova i puteva. Može se koristiti za ulične i trotoarske pločnike, ograde, ivičnjake, stubove, potpore i dr.

 

izvor: www.gradnja.rs

Novi materijal od staklenih vlakana i epoksi smole kao matrice, deset je puta lakši od čelika što može donijeti  uštedu u građevinarstvu i do 30%. Osnovne prednosti kompozitne armature su velika ušteda materijala, zatezna čvrstoća je duplo veća od čelične, a zbog male specifične težine ova armatatura je 10 puta lakša od čelične. Takođe, zbog svojih […]