Blog

Činjenice o Aluminiju

19. 06. 2017.

Aluminij je drugi najzastupljeniji metalni element u Zemljinoj kori nakon silikona. Koristi se u proizvodnji limenki, konzervi, u avio industriji kao i u automobilskoj industriji. aluminij je lagan (tri puta lakši od čelika), lako se oblikuje. otporan je na koroziju i što ga čini dugotrajnim za upotrebu. Zanimljiva činjenica je da aluminija zapravo oksidira, gubi elektrone, ista reakcija koje izaziva željezo da hrđa. Međutim, za razliku od oksidacije gvožđa, sloj aluminij oksida, ostaje na metalu, štiteći ga od daljneg propadanja. Aluminij se ne može naći u čistom obliku u prirodi, međutim; u Zemljinoj kori, aluminij se najčešće javlja kao spoj alaun (kalijev aluminijev sulfat). 

Danski kemičar Hans Kristijan Oersted prvi uspio izvući aluminij u 1825. Kasnije su naučnici refinirali proces proizvodnje aluminija, ali nisu bili u mogućnosti da spuste cijenu da bi se aluminij proizvodio u većim količinama. Decenijama, aluminij je bio  više cijenjen od zlata: Napoleona III, prvi predsjednik Francuske Druge republike početkom 1848. godine, ponosno je služio počasne goste da koriste aluminijski pribor za jelo, jer je bio tako rijedak metal. Konačno, 1886. godine, francuski inženjer po imenu Paul Héroult izumio je proces u kojem se alumijev oksid topi u kriolit (natrijev aluminijev fluorid) te je  podvrgnut električnoj struji. Proces  se još uvijek koristi za proizvodnju aluminija, zajedno sa procesom “Bayer”, gdje se aluminij crpi iz rude boksita.

  • 2012 g. 1,9 miliona tona aluminija je proizvedeno za kontejnere i ambalaže. Još 1,7 miliona tona otišlo je u proizvodnju aparata, dijelova vozila i drugih trajnih elemenata.
  • Jedan Boeing-747 sadrži više od 66.000 kg aluminija.
  • Za recikliranje aluminija potrebno je samo 5 % energije potrebne za izdvajanje aluminija iz rude.  Od 2012. godine, oko 55 % aluminijumskih limenki za piće su reciklirane u kante. Oko 75 % aluminija ikad proizvedenog je još uvijek u upotrebi, zahvaljujući reciklaži.

 

izvor: www.livescience.com

 

Aluminij je drugi najzastupljeniji metalni element u Zemljinoj kori nakon silikona. Koristi se u proizvodnji limenki, konzervi, u avio industriji kao i u automobilskoj industriji. aluminij je lagan (tri puta lakši od čelika), lako se oblikuje. otporan je na koroziju i što ga čini dugotrajnim za upotrebu. Zanimljiva činjenica je da aluminija zapravo oksidira, gubi elektrone, ista reakcija koje izaziva željezo […]