Blog

Muzeji SAD-a sa izvanrednim dizajnom

15. 03. 2017.

Arhitektura u Sjedinjenim Američkim Državama je raznovrsna, oblikovana od strane mnogih internih i eksternih faktora. Od New Yorka do Los Angelesa, nalaze se  neki od najljepših muzeja.

Arhitektura u Sjedinjenim Američkim Državama je raznovrsna, oblikovana od strane mnogih internih i eksternih faktora. Od New Yorka do Los Angelesa, nalaze se  neki od najljepših muzeja.